zuivel

SI Foodware – Kwaliteitscontrole

Afnemers en overheid stellen steeds strengere eisen aan kwaliteit en voedselveiligheid. U heeft te maken met verschillende kwaliteitssystemen (o.a. HACCP en European Foodlaw) waarbij veel registraties moeten worden uitgevoerd. Logistieke ketens moeten worden geïntegreerd om traceerbaarheid van producten mogelijk te maken en efficiënt te kunnen ingrijpen bij calamiteiten. Met behulp van SI Foodware – Kwaliteitscontrole kunt u aantoonbaar aan alle kwaliteitseisen van uw afnemers voldoen.

UITGANGSCONTROLES

SI Foodware – Kwaliteitscontrole kent de functionaliteit Uitgangscontroles. Deze zijn van toepassing op alle uitgaande logistieke activiteiten, zoals een voorraadpick of magazijnverzending. De functionaliteit Uitgangscontrole verplicht u om voor al deze uitgaande transacties een kwaliteitscontrole in te voeren. Op deze manier kunnen goederen alleen verzonden worden als ze zijn goedgekeurd.

CALIBRATIE

Uiteraard gebruikt u voor uw controles de nodige instrumenten. Voor deze instrumenten is het belangrijk dat goed wordt aangegeven waar de boven- en ondergrenzen voor de controles liggen. Om dit mogelijk te maken, kunt u binnen de calibratieregistratie exact aangeven hoeveel u wilt testen, op wat voor manier u dit wilt testen, wie de calibratie uit gaat voeren en wat de uiteindelijke grenzen zijn waarbinnen een controle kan worden goedgekeurd.

TRACERING

Mocht u een klacht krijgen, dan kunt u met één druk op de knop alle producten en processen tonen. Zo ziet u direct welke lots van de diverse grondstoffen en halffabrikaten in het desbetreffende eindproduct zijn verwerkt. Op het moment dat iets mis is met een lot bent u in staat om alle bewegingen van het lotnummer te traceren via lottracering en lotnavigatie, waarop u extra maatregelen kunt nemen.

Wilt u meer weten over SI Foodware – Kwaliteit? Vraag dan een demo aan.

Vragen over ERP voor Food?

Bel 076-5042520 of laat uw gegevens achter:

Neem contact met mij op