zuivel

SI Foodware – SSCC-Labels

Het gebruik van SSCC-labels is binnen de voedingsmiddelenindustrie eigenlijk gemeengoed. SSCC staat voor Serial Shipping Container Code. Met de code kunt u ter identificatie een uniek nummer toekennen aan een ladingdrager, zoals een pallet of doos. Door middel van een SSCC-label gaat de informatie-uitwisseling tussen afnemer en leverancier een stuk efficiënter. Bovendien bieden SSCC-labels een betrouwbare traceringmogelijkheid voor bijvoorbeeld een recall van producten. SI Foodware – SSCC-Labels kent unieke codes aan uw goederen toe. Aan de unieke code wordt informatie gekoppeld over welke goederen en emballage op de ladingdrager worden vervoerd.

VOORRAAD- EN MAGAZIJNPICK

SI Foodware - SSCC-Labels kan zowel worden gebruikt bij een voorraad- als magazijnpick. Binnen SI Foodware - SSCC-Labels kunt u op klantniveau aangeven welk SSCC-label voor deze klant moet worden gebruikt, hoeveel SSCC-labels er geprint moeten worden en wat de samenstelling voor een SSCC-label is. Voor deze laatste functie heeft u drie opties:

1.   Homogeen: alle artikelen van één lot aan één SSCC-label koppelen.

2.   Mixed lots: één artikel van meerdere lotnummers selecteren voor één SSCC-label.

3.   Mixed artikelen: meerdere artikelen van meerdere lotnummers aan één SSCC-label koppelen.

Naast deze oplossing biedt SI Foodware een tweede oplossing; SI Foodware - Drageradministratie, waarmee het mogelijk is om naast artikeltracering tevens volledige ladingdragertracering toe te passen.

Vragen over ERP voor Food?

Bel 076-5042520 of laat uw gegevens achter:

Neem contact met mij op